Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet